Mistrovství světa juniorů v travním lyžování - Štítná 2019

 
Pořádání Mistrovství světa je určitě  prestižní záležitostí pro každý sportovní klub, obec, či město. Máme letos možnost pořádat MSJ (Mistovství světa juniorů) ve Štítné nad Vláří jako lyžařský oddíl Grasski Šítná společně s TJ Sokol Předklášteří pod hlavičkou Svazu lyžařů České republiky   a  záštitou hejtmana  Zlínského kraje pana Jiřího Čunka..
 
Ve Štítné máme ideální svah pro travní lyžování, stabilně ošetřovaný a oblíbený závodníky i trenéry téměř z celého světa. Samozřejmě svah musí být homologovaný na určité disciplíny. Ve Štítné svah, jako jeden z mála, splňuje podmínky na veškeré disciplíny  v travním lyžování, slalom, obří slalom, superobří slalom a  superkombinace.
 
Na MSJ do Štítné přijede kolem 80ti závodníků nejméně z 10ti zemí včetně Japonska a samozřejmě z Alpských zemí.
 
Mezi hlavní favority patří Češi, Marin Barták, který bude obhajovat čtyřnásobné vítězství z loňského MSJ, ale bez nadějí nejsou ani Honza Borák, Václav Mačát, Kuba Ševčík nebo místní, domácí Filip Machů.
Mezi juniorkama svedou bitvu o medaile Šárka Abrahámová, Alena Veselá, Martina Bílá především s Japonkami a slečnami z Rakouska a ostatních Alpských států.

 
 
 
 

8. ročník Českého poháru 7. závod seriálu Mezinárodních závodů FIS započítávaných do Světového poháru juniorů

ve Štítné nad Vláří - Popov 2018

Mezinárodní závody FIS v travním lyžování ve Štítné nad Vláří byly osmým závodem započítávaným do světového poháru. Letos se zúčastnilo 86 závodníků z České republiky, Slovenska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Německa , Tchajwanu, Iránu, Švédska a od pátečního zahájení se skupinou Forewer Rock, s tradičním ohňostrojem,

 

až do nedělního vyhlášení výsledků, akci navštívilo přibližně osm set diváků. Přestože opět nepřálo počasí, letos jsme zaznamenali podstatně větší podporu domácích fanoušků než v minulých letech. Děkujeme, věřím, že se závody líbily. V žákovských kategoriích se jednalo o třetí závod Českého poháru v sezóně, ale pro Rakouské závodníky v těchto kategoriích bylo uspořádáno Mistrovství Rakouska s mezinárodní účastí. Nakonec neměli šanci, všechna medailová místa jim "sebrali" naši, a to ve všech disciplínách. Vítěz dětského Světového poháru FIS, stejně jako vloni, Šimon Liška potvrdil doma, že je opravdu "světovou jedničkou". Nesmíme však zapomínat na další borce s našeho oddílu Grasski Štítná, Tobiáše Šulíka kterému přináleží jak ve Světovém, tak i v Českém poháru prozatím třetí příčka. Jeho obětavost a odhodlanost při tréninku ho však jistě posune dopředu. Začínající , nejmladší, další náš talentovaný borec (2011), Adam Borák vládne suverénně v kategorii talentů. Nešťastným reprezentantem se stal náš další závodník Matyáš Mikulička, který si na tréninku ve Štítné začátkem sezóny nešťastně zlomil ruku a tím pro něj sezóna skončila. Podobně na tom je i Filip Machů, který při závodech v Itálii utrpěl dvojitou zlomeninu ruky a nemohl se tudíž účastnit domácích závodů, což bylo pro některé diváky zklamáním, ale mrzí ho především neúčast na Mistrovství světa, kde pomýšlel na nejvyšší příčky. Snad to vyjde v příštím roce, protože mezinárodní komise světového lyžování FIS se sídlem v Curychu rozhodla, že v příštím roce proběhne Mistrovství světa juniorů ve Štítné.

 

Mimo jiné vzniká ve SKI areálu Dubečky stylové zázemí, které bude funkční i v zimní sezóně. Při letošních závodech zažilo svoji premiéru a v nepříznivém počasí bylo denně kvalitně zastřešeno přes dvě stě lidí. Velký dík patří Obci Štítná a Zlínskému kraji, bez kterých by se tyto úpravy neuskutečnily. Tímto bych chtěl také poděkovat dobrovolníkům, kteří brigádně, po práci obětovali svůj čas a přidali ruku k dílu a pomáhali dobudovat zázemí areálu. Jedná se o členy Grasski Štítná a jejich členové rodin: Standa Liška, Luděk Šulík, Tom Repatý, Jirka Zvoníček, který vše dirigoval. Musím také pochválit pracovníky Obecního úřadu, kteří se poctivou prací také podíleli na přípravě zázemí, aby bylo vše připraveno na mezinárodní závody. Do zimy už zůstávají dobudovat pouze drobnosti, aby byl areál kompletně dokončen. Chtěl bych toto cestou poděkovat také všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli zabezpečit krásný a pohodový průběh závodů: ještě jednou Obec Štítná nad Vláří, Zlínský kraj, Kloboucká lesní, Cebes, Javorník, Eurocorp, Belit, RTOX, ŠBB, Jubeka, Slabík-uhlí, TVD, ORA, Kodiak print, Papírnictví Vaclová, Dlažby Poteč, Moraprim… Zvláštní poděkování patří p. A Petrů, který nám každoročně uvolňuje své pozemky k tréninkům a závodům.

 

 

 

Odkaz na krátké video ze závodů 2017:   https://youtu.be/vkio40bBFRc

FOTO: www:popovske.estranky.cz                         

 

ČESKÝ POHÁR  Štítná 2016:  výdaje

 Ředitel závodů:           3.000,-  Kč

Pořadatelé: Grasski Štítná, vedoucí realizačního týmu:                        2.000,- Kč

x  Vedoucí  rozhodčích:           1.000,- Kč

  Vedoucí TČ:                           600,- Kč

 Pomocná časomíra :         2.000,- Kč Brankoví  rozhodčí,  technická četa, závodní kancelář :

 Obsluha bufetu:  

xCelkem  26 lidí:  200,-Kč/den/člověka =  5.200,- Kč                                        10.400,- Kč

 

Technický delegát (TD) ČR:                                     3.500,- Kč

Časomíra:            9.040,- Kč 

Lékařský dozor:           2.000,- Kč

Obsluha vleku:           1.000,- Kč

Arbitr:             2.000,- Kč

Konferencier:             2.000,- Kč 

Další výdaje:

 Poháry:           25.000,- Kč 

      Upomínkové dárky - ceny  závodníkům(př.trička, čelenky, propisky apod.): 10.000,- Kč 

 Ozvučení:           1.500,- Kč

 Zapůjčení ochranných sítí a matrací na sloupy:       4.500,- Kč

 PHM (dovoz, odvoz zapůjčených materiálů, sečení trávy apod.):    5.000,- Kč 

 Kancelářské potřeby:          2.000,- Kč

 Elektrika:           6.000,- Kč 

 Voda:            4.000,- Kč 

 Reklama , plakáty, billboardy, upoutávky, noviny, rozhlas, TV:   13.000,- Kč 

 Nájem kopce:           2.500,- Kč 

Občerstvení:   35 aktérů, 2xsnídaně 60,- Kč, 2xoběd  110,- Kč, 2xvečeře 90,- Kč    18.200,- Kč

 Hudební produkce,  mažoretky, světelné efekty:       8.000,- Kč

CELKEM:          135.240,- Kč Ve FIS poháru 2017 přibudou položky za sanitu(cca 9.000,-Kč), za pronájem pártystanu(20.000,- Kč) a TD - záleží,  z jakého státu bude přidělen. Jemu se platí doprava, ubytování, strava.

 

 

 

                 PRO PŘÍPADNÉ SPONZORY :

 

                                                 DAROVACÍ  SMLOUVA

                                    Uzavřená podle §628 a násl.občanského zákoníku40/1964Sb.

                                    Ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.Dárce       

Zastoupený                       -------------------------

2.Obdarovaný                 GRASSKI Štítná  

                                          Popov 6

                                         763 33 Štítná nad Vláří -Popov

         IČO: 22711830

Zastoupený                       -------------------------

Se dohodly na uzavření této  darovací smlouvy:

1.Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši---------------------

2.Obdarovaný dar přijímá  a použije  jej na rozvoj sportovní činnosti: lyžařská výbava, závody a soustředění, kempy(př. Itálie 300,-E), pořadatelství závodů, tréninky ad.

3.Dar předává dárce dobrovolně.,a to formou hotovosti nebo  na učet  255675034/0300

4. Nabízíme možnost zviditelnit vaši firmu formou banerů, plakátů, výstavou výrobků přímo v areálu, internetem apod.

5.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

6.Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle ,smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

To potvrzují svými podpisy.¨

Ve Štítné nad Vláří-Popov dne.........

Dárce:                                                                      Obdarovaný: 

¨

 

 

 

 

 

 

 

odkaz na povedené fotografie ze závodu ve Štítné 2016 https://drive.google.com/open?id=0B6in-ZnxNGWnelNoVVVlYmJ5ams