7. závod seriálu Mezinárodních závodů FIS započítávaných do Světového poháru a 9. Ročník Českého poháru 2017

ve Štítné nad Vláří - Popov 2017

 

Mezinárodní závody  FIS v travním lyžování ve Štítné nad Vláří  byly sedmým  závodem započítávaným do světového poháru. Zúčastnilo se  80 závodníků z České republiky, Slovenska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Německa a Švédska a od pátečního zahájení  se skupinou Forewer Rock  

         

až do nedělního  vyhlášení výsledků,  akci navštívilo  přibližně sedm set diváků. V žákovských kategoriích se jednalo  o finále FIS, kde po součtu získaných bodů ze všech závodů po celé Evropě zvítězil  v  celkovém hodnocení  domácí  závodník z Grasski Štítná  Šimon Liška.

 

                Že se nejednalo o náhodu potvrdil i na domácím svahu prvními místy jak ve slalomu, tak i v obřím slalomu, stejně, jako na závodech FIS v Rakousku a Itálii. Alpské země musí počítat už i se Štíťňany.  Jako odměna za jeho úsilí, odříkání si dětských prázdninových radovánek a za  dřinu při trénincích,  Šimonovi  právem náleží  i celkové  1. místo ve Světovém poháru žáků 2017. Věřím, že mu forma vydrží a nebude pochyb o tom, že zvítězí i na  Mistrovství České republiky a současně celkově i  v Českém  poháru  15.-16.9. v Předklášteří  u Tišnova.    

                Fantastického, celkového  3. místa  ve Světovém poháru juniorů 2017 ( po součtu bodů z 25ti závodů konaných v Rettenbachu (AUT), Boemmeli (SUI),  Madarau Kogen (JPN),  Schwarzenbachu (AUT), Shichikashuku (JAP),  Montecampione (ITA), Štítná nad Vláří (CZE),  Marbacheggu (SUE), Předklášteří (CZE), Santa Catarina (ITA) a finále Světového poháru a Mistrovství světa juniorů v Saurisu (ITA)) dosáhl další Štíťňan  Filip Machů,

             

 který bojuje jako nejmladší   v kategorii juniorů  a bude reprezentovat   Českou republiku a  Grasski Štítná  i na Mistrovství světa mužů  5.-9.9. v dalším světoznámém  lyžařském  středisku  Kaprun v Rakousku. Držíme palce.  Nevím, zda to komentovat jako úspěch, ale na domácím svahu  vydřel  Filip v  super G 4. místo, v obřím slalomu se umístil na 2. místě  a ve slalomu special získal opět bramboru. Doufejme, že na Mistrovství České republiky v Předklášteří  se mu bude  dařit více, než na Mistrovství světa juiorů v Saurisu (ITA), kde nejlepší  jeho umístění bylo 6. místo v SG.

               

 

                Chtěl bych touto formou poděkovat všem, kdož se podíleli na přípravách a organizaci těchto krásných závodů, neboť vše proběhlo k plné spokojenosti závodníků, trenérů i diváků. Pro skvělý  sportovní zážitek a organizaci ze závodů ve Štítné, kde i Rakušanům a Švýcarům padla brada,  se počítá i do budoucna  s pořádáním  závodů nejen Českého poháru, ale i dalších mezinárodních závodů , včetně  celkového Mistrovství světa, což by pro nás byla ohromná pocta. Totiž travních lyžařů přibývá a tento sport se stává více a více populárním.  Jako důkaz mohu uvést, že máme v oddíle další dva mladičké "travaře", kteří si už mohli letos vyzkoušet závody. Je to          

                                  Matyáš  Mikulička                                    a                                     Tobiáš Šulík,

 

 kteří v nejmladší kategorii "TALENT" skončili na 4. A  3. místě.  Příští rok nás posilní  minimálně další dva  malí, potencionální závodníci, kteří  si jízdu na travních lyžích už také  vyzkoušeli.

Rozšíříme  naši úspěšnou základnu v Grasski Štítná a dostaneme děti do světa?  Proto rodiče neváhejte a přijďte s dětmi na vlek do Štítné. Zapůjčíme vám lyže i ochranné pomůcky,  lyžáky a oblečení musíte mít vlastní. Navíc se vašim dětem bude věnovat zkušený závodník,  budoucí  instruktor  a trenér (dle možností).  Začít se dá v každém věku, jen je lépe, když nováčci  ovládají  dobře jízdu  na sněhu. Proto nabízíme možnost účasti na zimním, pětidenním  soustředění na ledovci Hintertux v rakouských Alpách, kde začátečníci dostanou pod vedením profesionálních trenérů veškeré základy,  cviky a instrukce pro další působení na lyžích a pokročilí si mohou vyzkoušet jízdu v branách, na "naší"  uzavřené sjezdovce. Termín je 15.-19. listopadu 2017. informace: 603511080 nebo pište: papina@avonet.cz

                Jsou lidé, firmy a instituce, kterým uspořádání závodů na mezinárodní úrovni nebylo lhostejné, investovali jsme přes  150.000,- Kč,  a proto   bych rád poděkoval za finanční a materiální podporu především  obecnímu úřadu Štítná nad Vláří - Popov, ZLÍNSKÉMU KRAJI a sponzorům: Svaz lyžařů ČR, Javorník - cz. a  cz plus s.r.o., Navitec systems s.r.o., Kloboucká lesní s.r.o., Cebes a.s, Paerk Tools s.r.o.,  Eurocorp  Trade s.r.o., Stolařství Kozubík,  Belit s.r.o., RTOX  s.r.o.,  EC Tech a.s.,  Slabík- uhlí, TVD s.r.o.,  Laurus s.r.o., Krajčí Plus s.r.o,  Moraprim - Luxor s.r.o., ŠBB s.r.o.,  Papír - hračky Vaclovi,  Ora pekárna, Tomeček - stavitelství , Jubeka s.r.o,  Obklady a dlažby Poteč  a Elektroinstalace Málek, Klub TOPAS.

                Poděkování patří také p. A. Petů, který nám už po několik let poskytuje  vlastní pozemek k pořádání takovýchto závodů, k reprezentačnímu soustředění i k oddílovým tréninkům.

               

Jediným negativním jevem byla tradičně opět slabá účast domácích diváků, ale nahradili je skupinky diváků za Zlína, Vsetína, z Hradišťska, z Nového Jičína, Trenčína a samozřejmě Slavičani, Kloboučani, Brumovjani a další. Děkujeme jim za diváckou podporu a  výroky, že nic podobného a  tak atraktivního ve sportu  ještě  neviděli, hodně potěší. 

 

Odkaz na krátké video ze závodů:   https://youtu.be/vkio40bBFRc

FOTO: www:popovske.estranky.cz                         

 
 

 

 

ČESKÝ POHÁR  Štítná 2016:  výdaje

 Ředitel závodů:           3.000,-  Kč

Pořadatelé: Grasski Štítná, vedoucí realizačního týmu:                        2.000,- Kč

x  Vedoucí  rozhodčích:           1.000,- Kč

  Vedoucí TČ:                           600,- Kč

 Pomocná časomíra :         2.000,- Kč Brankoví  rozhodčí,  technická četa, závodní kancelář :

 Obsluha bufetu:  

xCelkem  26 lidí:  200,-Kč/den/člověka =  5.200,- Kč                                        10.400,- Kč

 

Technický delegát (TD) ČR:                                     3.500,- Kč

Časomíra:            9.040,- Kč 

Lékařský dozor:           2.000,- Kč

Obsluha vleku:           1.000,- Kč

Arbitr:             2.000,- Kč

Konferencier:             2.000,- Kč 

Další výdaje:

 Poháry:           25.000,- Kč 

      Upomínkové dárky - ceny  závodníkům(př.trička, čelenky, propisky apod.): 10.000,- Kč 

 Ozvučení:           1.500,- Kč

 Zapůjčení ochranných sítí a matrací na sloupy:       4.500,- Kč

 PHM (dovoz, odvoz zapůjčených materiálů, sečení trávy apod.):    5.000,- Kč 

 Kancelářské potřeby:          2.000,- Kč

 Elektrika:           6.000,- Kč 

 Voda:            4.000,- Kč 

 Reklama , plakáty, billboardy, upoutávky, noviny, rozhlas, TV:   13.000,- Kč 

 Nájem kopce:           2.500,- Kč 

Občerstvení:   35 aktérů, 2xsnídaně 60,- Kč, 2xoběd  110,- Kč, 2xvečeře 90,- Kč    18.200,- Kč

 Hudební produkce,  mažoretky, světelné efekty:       8.000,- Kč

CELKEM:          135.240,- Kč Ve FIS poháru 2017 přibudou položky za sanitu(cca 9.000,-Kč), za pronájem pártystanu(20.000,- Kč) a TD - záleží,  z jakého státu bude přidělen. Jemu se platí doprava, ubytování, strava.

 

 

 

                 PRO PŘÍPADNÉ SPONZORY :

 

                                                 DAROVACÍ  SMLOUVA

                                    Uzavřená podle §628 a násl.občanského zákoníku40/1964Sb.

                                    Ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.Dárce       

Zastoupený                       -------------------------

2.Obdarovaný                 GRASSKI Štítná  

                                          Popov 6

                                         763 33 Štítná nad Vláří -Popov

         IČO: 22711830

Zastoupený                       -------------------------

Se dohodly na uzavření této  darovací smlouvy:

1.Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši---------------------

2.Obdarovaný dar přijímá  a použije  jej na rozvoj sportovní činnosti: lyžařská výbava, závody a soustředění, kempy(př. Itálie 300,-E), pořadatelství závodů, tréninky ad.

3.Dar předává dárce dobrovolně.,a to formou hotovosti nebo  na učet  255675034/0300

4. Nabízíme možnost zviditelnit vaši firmu formou banerů, plakátů, výstavou výrobků přímo v areálu, internetem apod.

5.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

6.Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle ,smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

To potvrzují svými podpisy.¨

Ve Štítné nad Vláří-Popov dne.........

Dárce:                                                                      Obdarovaný: 

¨

 

 

 

 

TRAVNÍ LYŽOVÁNÍ  -ohlédnutí a pohled do budoucna,  závodní činnost

 Zimnímu  lyžování na svahu ve Štítné koncem letošního února  definitivně odzvonilo  a od dubna  opět sjíždíme sjezdovku na trávě v areálu SKI Dubečky. Zajímavostí je, že i když se lyžovalo v zimě přes měsíc, a to docela kvalitně, nebyl  z řad dětí a veřejnosti  nikterak velký zájem i přesto, že vstupné bylo spíše charitativní. Ale teď zpět na trávu, neboť tam už se jezdí.  Bohužel nám přestoupili  potencionální závodníci z řad těch nejmladších na krasobruslení a hokej do Brumova, ale zájem o lyžování na trávě  projevily děti i z okolních vesnic, takže snad doplníme  tým o nové závodníky reprezentující  Štítnou  možná i republiku. O travní lyžování projevila zájem i veřejnost, ne jen závodníci. Máme k dispozici lyže a nezbytné ochranné pomůcky, půjčíme, seřídíme, zaškolíme,zalyžujeme - přijďte. Není náhodou, že u  nás probíhají  již každoročně závody Českého poháru, protože náš Valašský Kitzbuhel, jak štítenskému kopci  zahraniční závodníci říkají, je pro travní lyžování nevhodnější  v Evropě. Škoda jen, že   lyžařský svah, kromě soustředění a závodů  nemůže být  odhrazen v celé potřebné  délce, neboť  o tréninky projevily zájem reprezentace Rakouska, Itálie a Slovenska, což by přispělo k zvýšení turistického ruchu a přísunu financí.  Z půlky trénovat nechtějí, nestačí to.

  Už  po deváté  zahajuje Svaz lyžařů České republiky letní  závodní sezónu  soustředěním české reprezentace  vždy u nás, letos v květnu dokonce dvakrát, poněvadž dva z několika málo vhodných svahů v  česku  rozrýpali divočáci.

   

 Mimo závody Českého  poháru, na což jsme si ve Štítné už zvykli,  se v roce 2013 konal mezinárodní pohár FIS žáků, v roce 2015 proběhlo Mistrovství světa juniorů a letos byl náš oddíl, GRASSKI ŠTÍTNÁ,  pověřen Svazem lyžařů ČR k pořádání Mezinárodních závodů FIS všech kategorií a jako třešinka na dortu proběhne  finále  dětí, kde máme žhavé želízko v ohni,  Šimona Lišku.  Pro osvětlení, děti se letos zúčastní pěti závodů pořádaných v různých zemích  Evropy a právě vyvrcholení proběhne posledním závodem ve Štítné, kde se sečtou veškeré získané  body ze všech závodů a proběhne slavnostní vyhlášení. Soutěžit se bude ve třech  disciplínách, včetně superobřího slalomu,  pro jehož stavbu je svahů v Evropě poskromnu. Letos  jde  o  největší akci tohoto druhu v ČR, kde počítáme se startem přes 100 závodníků ze všech koutů světa. Věřím, že 5. a 6.8.2017 si najdete čas a přijdete v hojném počtu fandit našim borcům v bojích o Světový pohár a Křišťálový glóbus.

Andrea Lišková, místopředsedkyně  Grasski Štítná

 

 

odkaz na povedené fotografie ze závodu ve Štítné 2016 https://drive.google.com/open?id=0B6in-ZnxNGWnelNoVVVlYmJ5ams