Prosíme naléhavě o finanční podporu při pořádání mezinárodních závodů FIS v travním lyžování ve Štítné nad Vláří  - Popově

 Náš lyžařský oddíl Grasski Štítná, byl letos pověřen Svazem lyžařů České republiky pořádáním prestižních mezinárodních  závodů FIS v travním lyžování započítávaných do Světového poháru. Jsou to letos největší závody tohoto druhu konané v České republice ve dnech 4.-6.8.2017.

 Z důvodu finanční krize v oblasti českého sportu, kde došlo k zadržování finančních prostředků ze strany státu a neposkytování přidělených finančních prostředků na sportovní akce, prosíme všechny oslovené firmy o jakoukoliv  finanční podporu, abychom zdárně uspořádali tyto mimořádné závody v našem regionu.  

 Nabízíme umístění vaší reklamy formou bannerů zavěšených na svahu při závodech, zviditelníme vaši firmu prostřednictvím internetu a dalších médií. Nabízíme Vám, Vašim zaměstnancům i jedincům, kteří nás podpoří na č.ú:255675034/0300 poukazy na  zimní  lyžování  zdarma na svahu ve Štítné,  zapůjčení lyží a ochranných pomůcek při letním lyžování.  Problémem českého sportu není netransparentní hospodaření svazů. Problémem jsou nedostatečně nastavená pravidla rozdělování finančních prostředků na straně státu, zejména v oblasti investičních dotací. Tzn. neexistující jasně nastavený systém na straně zodpovědného ministerstva. Stát v této oblasti bohužel selhal a neplní svoji roli.

 Pro zajímavost, Přehled výdajů při Českém poháru pořádaném  v r.2016 ve Štítné nad Vláří  a darovací smlouvu naleznete na našich stránkách:www:grasski-stitna.cz 

 

 

ČESKÝ POHÁR  Štítná 2016:  výdaje

 Ředitel závodů:           3.000,-  Kč

Pořadatelé: Grasski Štítná, vedoucí realizačního týmu:                        2.000,- Kč

x  Vedoucí  rozhodčích:           1.000,- Kč

  Vedoucí TČ:                           600,- Kč

 Pomocná časomíra :         2.000,- Kč Brankoví  rozhodčí,  technická četa, závodní kancelář :

 Obsluha bufetu:  

xCelkem  26 lidí:  200,-Kč/den/člověka =  5.200,- Kč                                        10.400,- Kč

 

Technický delegát (TD) ČR:                                     3.500,- Kč

Časomíra:            9.040,- Kč 

Lékařský dozor:           2.000,- Kč

Obsluha vleku:           1.000,- Kč

Arbitr:             2.000,- Kč

Konferencier:             2.000,- Kč 

Další výdaje:

 Poháry:           25.000,- Kč 

      Upomínkové dárky - ceny  závodníkům(př.trička, čelenky, propisky apod.): 10.000,- Kč 

 Ozvučení:           1.500,- Kč

 Zapůjčení ochranných sítí a matrací na sloupy:       4.500,- Kč

 PHM (dovoz, odvoz zapůjčených materiálů, sečení trávy apod.):    5.000,- Kč 

 Kancelářské potřeby:          2.000,- Kč

 Elektrika:           6.000,- Kč 

 Voda:            4.000,- Kč 

 Reklama , plakáty, billboardy, upoutávky, noviny, rozhlas, TV:   13.000,- Kč 

 Nájem kopce:           2.500,- Kč 

Občerstvení:   35 aktérů, 2xsnídaně 60,- Kč, 2xoběd  110,- Kč, 2xvečeře 90,- Kč    18.200,- Kč

 Hudební produkce,  mažoretky, světelné efekty:       8.000,- Kč

CELKEM:          135.240,- Kč Ve FIS poháru 2017 přibudou položky za sanitu(cca 9.000,-Kč), za pronájem pártystanu(20.000,- Kč) a TD - záleží,  z jakého státu bude přidělen. Jemu se platí doprava, ubytování, strava.

 

 

 

                 PRO PŘÍPADNÉ SPONZORY :

 

                                                 DAROVACÍ  SMLOUVA

                                    Uzavřená podle §628 a násl.občanského zákoníku40/1964Sb.

                                    Ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.Dárce       

Zastoupený                       -------------------------

2.Obdarovaný                 GRASSKI Štítná  

                                          Popov 6

                                         763 33 Štítná nad Vláří -Popov

         IČO: 22711830

Zastoupený                       -------------------------

Se dohodly na uzavření této  darovací smlouvy:

1.Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši---------------------

2.Obdarovaný dar přijímá  a použije  jej na rozvoj sportovní činnosti: lyžařská výbava, závody a soustředění, kempy(př. Itálie 300,-E), pořadatelství závodů, tréninky ad.

3.Dar předává dárce dobrovolně.,a to formou hotovosti nebo  na učet  255675034/0300

4. Nabízíme možnost zviditelnit vaši firmu formou banerů, plakátů, výstavou výrobků přímo v areálu, internetem apod.

5.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

6.Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle ,smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

To potvrzují svými podpisy.¨

Ve Štítné nad Vláří-Popov dne.........

Dárce:                                                                      Obdarovaný: 

¨

 

 

 

 

TRAVNÍ LYŽOVÁNÍ  -ohlédnutí a pohled do budoucna,  závodní činnost

 Zimnímu  lyžování na svahu ve Štítné koncem letošního února  definitivně odzvonilo  a od dubna  opět sjíždíme sjezdovku na trávě v areálu SKI Dubečky. Zajímavostí je, že i když se lyžovalo v zimě přes měsíc, a to docela kvalitně, nebyl  z řad dětí a veřejnosti  nikterak velký zájem i přesto, že vstupné bylo spíše charitativní. Ale teď zpět na trávu, neboť tam už se jezdí.  Bohužel nám přestoupili  potencionální závodníci z řad těch nejmladších na krasobruslení a hokej do Brumova, ale zájem o lyžování na trávě  projevily děti i z okolních vesnic, takže snad doplníme  tým o nové závodníky reprezentující  Štítnou  možná i republiku. O travní lyžování projevila zájem i veřejnost, ne jen závodníci. Máme k dispozici lyže a nezbytné ochranné pomůcky, půjčíme, seřídíme, zaškolíme,zalyžujeme - přijďte. Není náhodou, že u  nás probíhají  již každoročně závody Českého poháru, protože náš Valašský Kitzbuhel, jak štítenskému kopci  zahraniční závodníci říkají, je pro travní lyžování nevhodnější  v Evropě. Škoda jen, že   lyžařský svah, kromě soustředění a závodů  nemůže být  odhrazen v celé potřebné  délce, neboť  o tréninky projevily zájem reprezentace Rakouska, Itálie a Slovenska, což by přispělo k zvýšení turistického ruchu a přísunu financí.  Z půlky trénovat nechtějí, nestačí to.

  Už  po deváté  zahajuje Svaz lyžařů České republiky letní  závodní sezónu  soustředěním české reprezentace  vždy u nás, letos v květnu dokonce dvakrát, poněvadž dva z několika málo vhodných svahů v  česku  rozrýpali divočáci.

   

 Mimo závody Českého  poháru, na což jsme si ve Štítné už zvykli,  se v roce 2013 konal mezinárodní pohár FIS žáků, v roce 2015 proběhlo Mistrovství světa juniorů a letos byl náš oddíl, GRASSKI ŠTÍTNÁ,  pověřen Svazem lyžařů ČR k pořádání Mezinárodních závodů FIS všech kategorií a jako třešinka na dortu proběhne  finále  dětí, kde máme žhavé želízko v ohni,  Šimona Lišku.  Pro osvětlení, děti se letos zúčastní pěti závodů pořádaných v různých zemích  Evropy a právě vyvrcholení proběhne posledním závodem ve Štítné, kde se sečtou veškeré získané  body ze všech závodů a proběhne slavnostní vyhlášení. Soutěžit se bude ve třech  disciplínách, včetně superobřího slalomu,  pro jehož stavbu je svahů v Evropě poskromnu. Letos  jde  o  největší akci tohoto druhu v ČR, kde počítáme se startem přes 100 závodníků ze všech koutů světa. Věřím, že 5. a 6.8.2017 si najdete čas a přijdete v hojném počtu fandit našim borcům v bojích o Světový pohár a Křišťálový glóbus.

Andrea Lišková, místopředsedkyně  Grasski Štítná

 

 

odkaz na povedené fotografie ze závodu ve Štítné 2016 https://drive.google.com/open?id=0B6in-ZnxNGWnelNoVVVlYmJ5ams